V předmětu aplikační software se studenti seznámí s aplikacemi, které nejsou náplní ostatních odborných předmětů a jsou důležité pro jejich další profesní život. Obsahem předmětu je práce v aplikacích různých softwarových firem a různého účelu. Studenti se tak seznámí s celou šíří aplikačního software, a získají přehled o možnostech a systému práce těchto programů. Hlavním cílem je získání znalostí a dovedností ve všech základních aplikacích.

Předmět Aplikační software pro 3 ročník

Předmět aplikační software pro 2. ročník.

Předmět Aplikační software pro 1 ročník